PRZEKAŻ DOTACJĘ


O Fundacji
Fundacja „Misja Medyczna” pomaga szpitalom oraz osobom działającym w sektorze ochrony zdrowia rozwijać kompetencje niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz personelem. Dba o zrównoważony rozwój szpitali wspierając ich procesy zarządcze, działania komunikacyjne i działania związane z zarządzaniem procesami. Wspiera projekty, rozwój osobisty i zawodowy ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.
Aktywnie działa na rzecz promocji zdrowia publicznego poprzez organizację wydarzeń, promujących profilaktykę zdrowotną oraz edukację w zakresie pierwszej pomocy.

WOLONTARIAT

WOLONTARIAT

Jeżeli Twoim celem jest pomaganie innym, w Polsce i na świecie, jeśli chcesz edukować i uświadamiać innych, jak ważnym jest niesienie pomocy i edukacja, jeżeli chcesz nauczyć się skutecznego, strategicznego pomagania - skontaktuj się z nami, bo pomagamy pomagać pośrednicząc pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie a osobami, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka…

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Jeżeli chcesz razem ze swoimi pracownikami pomagać zmieniać świat. Jeżeli chcesz stworzyć między swoimi pracownikami długotrwałe więzi i umocnić swój wizerunek jako pracodawcy odpowiedzialnego społecznie i wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka - skontaktuj się z nami. Mamy dla Ciebie mądre i ciekawe propozycje…


WSPARCIE

FINANSOWE

Fundacja „Misja Medyczna” przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe. Przekazane przez Państwa pieniądze są bezpośrednio przekazywane na wsparcie naszych projektów.

WOLONTARIUSZE

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji wolontaryjnych prowadzonych przez transparentne działającei profesjonalne organizacje pozarządowe, które rekomendujemy. Już wkrótce przy opisach poszczególnych projektów znajdziecie Państwo odnośniki i formularze kontaktowe do poszczególnych organizacji...

MERYTORYCZNE

Chcemy edukować i uświadamiać ludzi oraz firmy o konieczności niesienia pomocy, bo tylko to pozwoli na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy otwarci na nowe projekty i współprace, które pomogą innym..

ZAMÓWIENIA

Fundacja w swoich działaniach przy wyborze wykonawców, którym powierza realizację zadań, kieruje się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.


Chcesz dowiedzieć się więcej o działalności Fundacji:

KONTAKT
adres_icon ul. Rewolucji 1905 roku nr 52/4
  90-213 Łódź
adres_icon +48 723 694 876
  fax: 42 288 40 30

Chcesz porozmawiać o redukcji masy ciała swojego dziecka:

adres_icon +48 668 080 204