Farmaceuta

Polski farmaceuta przyszłości!

Startuje druga edycja międzynarodowego projektu Farmaceuci Bez Granic „Polski Farmaceuta Przyszłości 2030”. Fundacja „Misja Medyczna” jest partnerem przedsięwzięcia.

Projekt obejmuje warsztaty edukacyjne dla farmaceutów, przygotowujące do prowadzenia programu szczepień w aptekach, zakończone uzyskaniem europejskiego certyfikatu. To pierwszy tego typu merytoryczny kurs w Polsce.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów rangi światowej przy akredytacji Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Absolwenci uzyskają Certyfikat Akredytowany przez Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne z siedzibą w Londynie, uprawiający do wykonywania szczepień i iniekcji w aptekach ISO 9001 certified (Quality Management).

Kurs skierowany jest do wszystkich farmaceutów z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, nauczycieli akademickich, którzy uczą opieki farmaceutycznej oraz dla wszystkich tych, którzy chcą wykonać pierwszy krok w kierunku doskonalenia swoich umiejętności klinicznych.

Więcej informacji: http://www.farmaceucibezgranic.pl/