Konferencja „ Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”
27 listopada 2018
Z miłości do aktywności
27 listopada 2018

I Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Adresowany był do organizatorów aktywności związanych z budowaniem wartościowych relacji z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych.

Podczas kongresu odpowiedzieliśmy na pytanie: „Jaki wpływ na budowanie wartościowych relacji z pacjentami oraz otoczeniem ma tzw. ustawa o sieci szpitali?”.

W trakcie Kongresu z zaproszonymi gośćmi oraz prelegentami podczas sesji i paneli dyskusyjnych szukaliliśmy odpowiedzi na pytania:

  • o rolę i miejsce komunikacji w kontekście pierwszych doświadczeń z wprowadzonego w ubiegłym roku Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych;
  • o sposoby wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia;
  • o rolę mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji z pacjentami;
  • o skuteczność i relację nakładów finansowych w stosunków do efektów, które uzyskujemy po wdrożeniu programów profilaktyki lub promocji zdrowia.

W trakcie warsztatów drugiego dnia konferencji przedstawiliśmy innowacyjne narzędzie do testowania i prototypowania rozwiązań w obszarze budowania wartościowych relacji – Design Thinking. Dzięki któremu zastanowiliśmy się nad najskuteczniejszymi sposobami  zapobiegania oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystania w praktyce narzędzi CSR w budowaniu relacji z  otoczeniem.