Konferencja „ Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”
27 listopada 2018
Z miłości do aktywności
27 listopada 2018

Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie

11-13 czerwca 2019 rok 

 

Planowane wydarzenie adresowane jest do organizatorów aktywności związanych z budowaniem i zarządzaniem wartościowymi relacjami z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, rzeczników praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych. Zależy nam również na osobach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Tegoroczną edycję rozszerzyliśmy o przedstawicieli branży farmaceutycznej, logistycznej, producentów suplementów diety, regulatorów systemu. Do udziału w Kongresie zapraszamy również przedstawicieli inicjatywy „Zdrowych Miast Polskich” oraz gmin uzdrowiskowych.

Główna myśl tegorocznej edycji Kongresu skupia się wokół pytania o tworzenie i komunikację skutecznych programów polityki zdrowotnej. Takich, w których pacjenci będą chcieli uczestniczyć.

Dodatkowo uczestnicy Kongresu będą dyskutowali m.in. nad:

  1. Tworzeniem skutecznych programów antykryzysowych dla uczestników sektora Ochrony Zdrowia.
  2. Określeniem roli i zadań osób zajmujących się komunikacją. Jakie narzędzia powinniśmy mieć do dyspozycji budując komunikację wewnątrz firmy oraz z otoczeniem?
  3. Odpowiedzialnością pacjentów na udział w procesie leczenia. Jak spowodować, żeby pacjenci zgłaszali się na zaplanowane wizyty? Jak pomóc pacjentom w stosowaniu się do zaleceń lekarskich? Narzędzia? Technologia?
  4. Zarządzaniem procesowym w Ochronie Zdrowia.

W trakcie trzech dni obrad planujemy aktywną dyskusję z uczestnikami w zakresie poszukiwania odpowiedzi na pytania o rolę i miejsce komunikacji w zmieniającym się Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych, pytania o sposoby wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia oraz o rolę mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji. Podczas Kongresu, w trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z możliwościami jakie daje narzędzie Design Thinking – myślenie projektowe – które służy do tworzenia wartościowych rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów. Ponadto planujemy organizację warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykorzystania narzędzi CRM do budowania relacji z pacjentami. Już dzisiaj możemy się pochwalić, że z uczestnikami Kongresu swoimi doświadczeniami podzielą się wybitni specjaliści w zakresie budowania skutecznej komunikacji nie tylko w ochronie zdrowia, ale również w innych dziedzinach – biznesu i nauki.

W trakcie wydarzenia planujemy kilkanaście sesji z udziałem zaproszonych gości, panele dyskusyjne oraz część warsztatową. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów oraz potwierdzania listy wykładowców oraz panelistów. Podczas Kongresu planowana jest również gala wręczenia nagród w kategorii „Najlepszy rzecznik prasowy w ochronie zdrowia” oraz konkursu „Najlepszy program profilaktyki lub promocji zdrowia w 2018 roku”. Celem obu konkursów jest wskazanie osób, które mają szczególne osiągnięcia w zakresie budowania wartościowych relacji oraz wskazanie interesujących kampanii profilaktycznych, które mogą być przykładem promocji dobrych praktyk w tym zakresie. Zasady konkursu wraz z zaproszeniem do zgłaszania kandydatów zostaną udostępnione na stronie internetowej wydarzenia – www.kongreskomunikacji.pl,

Zapraszamy serdecznie do aktywnego udziału w tym wydarzeniu również pracowników zaangażowanych w tworzenie wartościowych relacji z pacjentami i otoczeniem.

Od 11 marca 2019 roku ruszą zapisy.

Szczegóły wydarzenia pod adresem: www.kongreskomunikacji.pl