Kongres Perły Samorządu
14 maja 2018
Jantar
28 maja 2018

I Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia 

I Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia adresowany jest do organizatorów aktywności związanych z budowaniem wartościowych relacji z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych.

 

„Jaki wpływ na budowanie wartościowych relacji z pacjentami oraz otoczeniem ma tzw. ustawa o sieci szpitali?”.


W trakcie Kongresu z zaproszonymi gośćmi oraz prelegentami podczas sesji i paneli dyskusyjnych będziemy szukali odpowiedzi na pytania:

  • o rolę i miejsce komunikacji w kontekście pierwszych doświadczeń z wprowadzonego w ubiegłym roku Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych;
  • o sposoby wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia;
  • o rolę mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji z pacjentami;
  • o skuteczność i relację nakładów finansowych w stosunków do efektów, które uzyskujemy po wdrożeniu programów profilaktyki lub promocji zdrowia.

W trakcie warsztatów drugiego dnia konferencji przedstawimy innowacyjne narzędzie do testowania i prototypowania rozwiązań w obszarze budowania wartościowych relacji – Design Thinking, zastanowimy się nad najskuteczniejszymi sposobami  zapobiegania oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem w praktyce narzędzi CSR w budowaniu relacji z  otoczeniem.

 

Prelegenci:

 

Krzysztof Suszek organizator Kongresu Komunikacji w Łodzi. Ekspert ds. public relations i komunikacji marketingowej, trener, konsultant, wykładowca. Narratolog. Fundator oraz Przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”. Współautor programu ogólnopolskiej akcji „zdrowa i aktywna gmina”. Projekt, którego celem jest  przeciwdziałanie skutkom otyłości wśród dzieci i młodzieży. Od ponad 20 lat zajmuje się komunikacją marketingową. Wykładowca, autor opracowań i prezentacji w obszarze komunikacji w JST, administracji rządowej oraz dla Przedsiębiorstw Szpitalnych. W latach 2008-2012 odpowiadał za komunikację w Ministerstwie Zdrowia. Autor kilku kampanii społecznych, w tym „Twoja Krew – Moje Życie”. Obecnie wraz z zespołem realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia „z miłości do aktywności”. W ramach prowadzonej działalności doradza w zarządzaniu komunikacją oraz wizerunkiem na rynku Ochrony Zdrowia.

 

 

 

Dr Katarzyna Liberska-Kinderman dumna właścicielka Konkretnej Komunikacji.
Specjalista i doradca komunikacyjny. Pomaga markom i ludziom budować Konkretną Komunikację.

Dr nauk humanistycznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu public relations. Przez 10 lat adiunkt mianowany w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytetu Łódzkiego. Związana zawodowo z UŁ od ponad 15 lat, autorka wykładów kursowych na specjalizacji „Public relations i branding’’; promotor ponad 80 prac dyplomowych z zakresu public relations; autorka dysertacji „Teksty medialne rzeczników prasowych regionu łódzkiego”.

W Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ prowadziła wykłady z zakresu redagowania tekstów rzecznika prasowego, zarządzania komunikacją w kryzysie i sytuacji zmian, alternatywnych metod komunikacji oraz PR branżowego i produktowego. W sumie prawie 4000 godzin przed audytorium.
Przez 6 lat związana była z MultiBankiem, gdzie pełniła obowiązki głównego specjalisty ds. komunikacji oraz po. rzecznika prasowego.
Prowadzi szkolenia z zakresu media relations, wystąpień publicznych, komunikacji wewnętrznej, grywalizacji i storytellingu. Specjalista w zakresie zarządzania wizerunkiem osobistym i marki, autorka wielu strategii wizerunkowych i zarządzania marką.

 

 

 

Dr hab. Dariusz Tworzydło, ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations. Kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o., Newsline sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2015-2017 wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”. W latach 2009-2011 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. W latach 2008 – 2012 (dwie kadencje) członek Rady Etyki Public Relations. W roku 2010 laureat nagrody branży public relations „PRotony” w kategorii Edukacja, zaś w 2008 roku nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku praktycznym w dziedzinie PR. W roku 2013 nominowany do nagrody PRotony. Doradca zarządów firm i polityków. Doradca, trener i konsultant.

 

 

 

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia – akademickiego think-tanku zajmującego się badaniami i analizami w sektorze ochrony zdrowia.Wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Wice Prezes Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia. Od 2010 r kieruje programem „MBA w Ochronie Zdrowia” oraz wieloma certyfikowanymi przez Uczelnię Łazarskiego programami szkoleniowymi dedykowanymi lekarzom, kadrze zarządzającej w opiece zdrowotnej oraz pracownikom instytucji publicznych z sektora opieki zdrowotnej. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Ochronie Zdrowia. Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich oraz raportów badawczych poświęconych ekonomiczno-społecznym aspektom ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i przywództwa. Integratorka ludzi i idei. W 14-stej i 15-stej edycji „Listy Stu” tworzonej przez Puls Medycyny  znalazła się w pierwszej dziesiątce osób, które wywarły największy, pozytywny wpływ na polski system ochrony zdrowia. I

ntegratorka Ludzi i Idei 🙂

 

 

Dr Marzena Kowalska specjalizuje się w komunikacji marketingowej i organizacyjnej (komunikacja wewnętrzna i  zewnętrzna, kultura organizacji, Public Relations, zarządzanie marką, wizerunkiem i reputacją). Ma ponaddwudziestolenie doświadczenie menedżerskie w sektorze finansów i ochrony zdrowia. W latach 2006-2016 dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Grupy LUX MED. Łączy znajomość praktyki menedżerskiej z działalnością akademicką (Uniwersytet Warszawski, Uczelnia Łazarskiego), szkoleniową (m.in. dla menedżerów placówek opieki zdrowotnej), doradczą i coachingową. Absolwentka SGH (finanse i informatyka), UW (zarządzanie i marketing oraz komunikacja społeczna), programu Executive MBA University of Illinois. Jest certyfikowanym coachem wyspecjalizowanym w zagadnieniach biznesu i organizacji. Autorka książki „Zyskać przewagę. Zintegrowana komunikacja w nowoczesnym marketingu”, a także  artykułów w pismach branżowych.

 

 

 

Wojciech Kuta, redaktor naczelny magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.plAbsolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ukończył studia dziennikarskie. W zawodzie od 29 lat. Pracował m.in. w redakcji dziennika Trybuna Śląska jako reporter działu miejskiego, w którym zajmował się tematyką samorządową oraz rynkiem pracy. Od 1993 r. pełnił funkcję szefa wydania weekendowego – piątkowego magazynu Trybuny Śląskiej, współtworząc jego nową makietę.

Od 1996 roku dziennikarz Super Expressu, gdzie był sekretarzem redakcji Oddziału Śląskiego, a następnie redaktorem prowadzącym wyda

nia regionalne Oddziału Południowego Super Expressu. Pełniąc funkcje związane z redagowaniem gazety, nie zaprzestał działalności publicystycznej, pisząc teksty dotyczące m.in. funkcjonowania samorządów, administracji publicznej, a także wymiaru sprawiedliwości.

W 2004 roku rozpoczął pracę w Grupie PTWP SA, gdzie tworzył koncepcję merytoryczną magazynu Rynek Zdrowia, a następnie portalu rynekzdrowia.pl i serwisu rynekaptek.pl. Szef Rynku Zdrowia od początku istnienia redakcji.

 

 

 

Paweł Soproniuk 15 lat doświadczenia w public relations i komunikacji. Strategiczny doradca klienta, odpowiadał za przygotowanie i realizację projektów z zakresu komunikacji korporacyjnej, społecznej i marketingowej. Wykładowca przedmiotu PR w zarządzaniu projektami na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, ekspert Komisji Europejskiej. W2014 roku uznany za magazyn Brief za jednego z „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Sikora absolwenta wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: polityka społeczna. Z Gazetą Prawną związana od 2003 roku. Obecnie pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ochrony zdrowia. Dwa razy wyróżniana w kategorii media w konkursie Menadżer Zdrowia. W 2010 roku nagrodzona nagrodą Konfederatki w kategorii media przyznawana przez Pracodawców RP.k

 

 

 

 

Przemysław Przybylski od 2017 r. pełni funkcję dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole. Wcześniej był rzecznikiem i kierownikiem Działu Public Relations Lotniska Chopina w Warszawie, a także rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Lasów Państwowych. Przez ponad 10 lat był dziennikarzem, m.in. w RMF FM, Telewizji Polskiej i Ekspresie Wieczornym. W latach 2001-05 był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 2014-15 dwukrotnie wybierany był do trójki najlepszych rzeczników prasowych w branżowym konkursie Protony.

 

 

 

 

Marta Adamska 7 lat doświadczenia w public relations i komunikacji zdobywanych w największych polskich agencjach PR. Opracowywała i realizowała działania PR dla klientów z branży farmaceutycznej, transportowej, technologicznej i FMCG. Prowadziła kampanie informacyjno-edukacyjne w obszarze ochrony zdrowia, skierowane do profesjonalistów i opinii publicznej. Realizowała projekty dla takich marek jak Adamed, MSD, Mercki Ferring. Koordynowała działania mediowe realizowane w całej Polsce w ramach ogólnoeuropejskiej Kampanii Make Sense.

 

 

 

 

 

 

Artur Pruszko dyrektor Forum e-Zdrowia, doktor nauk matematycznych (IM PAN), managerem (MBA, University of Minnesota), ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie strategii, rozwoju biznesowego, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz restrukturyzacji.

Ekspert w branży teleinformatycznej z wieloletnia praktyką w zarządzaniu strategicznym między innymi w Telekomunikacji Polskiej, gdzie pełnił funkcje managerskie w Departamencie Strategii oraz Departamencie Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych, a następnie w funduszu private equity oraz prowadzącą aktywność doradczą.

Prowadzi również projekty w dotyczące poprawy efektywności w ochronie zdrowia, w tym w zakresie telemedycyny i e-zdrowia (eHealth).

 

 

 

Dzień pierwszy:

20 czerwca 2018 roku

 

08:30 – 9:30        Rejestracja

9:30 – 9:45          Powitanie uczestników

9:45 –11:00         Debata otwierająca – panel dyskusyjny

„Jaki wpływ na budowanie wizerunku oraz wartościowych relacji z pacjentami mają aktualne regulacje prawne, m.in. ustawa o sieci szpitali czy RODO?”

Prowadzenie panelu: Dominika Sikora – Malicka – I zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazeta Prawna

11:00 – 12:00     Warsztat: „Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia”

Prof. Dariusz Tworzydło – Prezes zarządu Exacto sp. z o.o., Newsline sp. z o.o, Kierownik Katedry na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

12:00 – 12:30     Przerwa kawowa

12: 30 – 13:30    „Budowanie contentu w komunikacji w ochronie zdrowia”

                        Paweł Soproniuk- partner Neuron, Marta Adamska -account manager Neuron

13:30-14:30        Przerwa obiadowa

14:30-15:00        „Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną – Value Based Healthcare”

Dr. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

15:00-15:30        „Nowoczesne technologie w komunikacji w ochronie zdrowia”

Dr Marzena Kowalska – specjalista do spraw komunikacji marketingowej i organizacyjnej

15:30-16:00        „Siła marki przedsiębiorstwa szpitalnego”

Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna

16:00-16:30        Przerwa kawowa

16:30-17:00        „Narzędzia CSR i CRM w zarządzaniu komunikacją w ochronie zdrowia”

Przemysław Przybylski- dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole

17:00                     Zakończenie pierwszego dnia Kongresu Komunikacji

20:00                     Uroczysta kolacja

 

 

Dzień drugi:

21 czerwca 2018 roku

 

8:00-9:00             Śniadanie profesjonalistów

„Design Thinking w ochronie zdrowia – od czego zacząć”

Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna

9:00-9:30          „Kierunki rozwoju cyfrowego zdrowia”’

                        Artur Pruszko – Dyrektor Forum e-Zdrowia

9:30-10:00           „Po pierwsze: komunikacja z pacjentem!”

Iwona Mazur – Prezes Zarządu Głównego STOMOZ

10:00-10:30       „RODO w działaniach komunikacyjnych”

Katarzyna Fulko- Fundacja Misja Medyczna

10:30 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:00     Debata – cz. I:

„Dobry event czyli jaki?”

Moderator panelu: Wojciech Kuta –Redaktor Naczelny Miesięcznika „Rynek Zdrowia”

12:00 – 13:00     Debata– cz. II:

„Skuteczna kampania czyli jaka?”

Moderator panelu: Wojciech Kuta –Redaktor Naczelny Miesięcznika „Rynek Zdrowia”

13:00 – 14:00     Przerwa Obiadowa

14:00 – 14:45     „Budowanie komunikacji w zawodach zaufania publicznego”

Katarzyna Liberska-Kinderman -adiunkt mianowany w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

14:45-15:15        „Social media w ochronie zdrowia”

15:15 – 15:30     Wykład podsumowujący

15:30                     Zakończenie Kongresu Komunikacji oraz losowanie nagród

 

 

Główny Organizator Kongresu:

Fundacja „Misja Medyczna”


Patronat medialny:

Zapisz się!

FORMULARZ REJESTRACYJNY