Projekt „Zdrowa i aktywna gmina”
27 listopada 2018
Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia
27 listopada 2018

Konferencja „ Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”

Fundacja „Misja Medyczna” – główny organizator akcji „Zdrowa i aktywna gmina” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządowych każdego szczebla do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży!”, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Uniejowie, w dniach 29-30 listopada 2018 roku.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej – wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się problematyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich. Szczególnie zapraszamy do udziału kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

Okazją do spotkania w trakcie konferencji jest Światowy Dzień Walki z Otyłością, który przypada na 24 dzień października. Właśnie tego dnia chcemy zaprosić do wspólnej debaty nad problemem otyłości wśród dzieci i młodzieży, nad możliwymi działaniami w zakresie profilaktyki i leczenia choroby, która w coraz większym stopniu dotyka właśnie młodzież. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania związane z tworzeniem przez samorządy polityk zdrowotnych w zakresie profilaktyki leczenia otyłości, tworzeniem programów aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży w ramach zajęć poza szkolnych. Wnioski i rekomendacje w zakresie działań zmierzających do zakończenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wypracowane podczas konferencji zostaną przekazane, m.in. do Ministra Zdrowia.

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji:

  1. Otyłość jako problem społeczny.
  2. Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, możliwe rozwiązania.
  3. Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości wśród dzieci i młodzieży.
  4. Leczenie otyłości w populacji dziecięcej – doświadczenia polskie oraz światowe.
  5. Programy zdrowotne – dobre praktyki.
  6. Organizowanie skutecznych programów zdrowotnych i profilaktycznych.
  7. Uzależnienia – ocena ryzyka występowania uzależnień behawioralnych, np. palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania używek, telefonu komórkowego i internetu.

 

Więcej szczegółów na stronie www.zdrowaiaktywnagmina.pl

Zapraszamy!