Zajączki Drugie
10 maja 2018
I Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia 
17 maja 2018

Kongres Perły Samorządu

To już szósta edycja Rankingu Perły Samorządu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.  Fundacja Misja Medyczna jest partnerem merytorycznym Rankingu Zdrowia Polski.

 

Ranking Zdrowia Polski – to zestawienie miejsc i regionów w Polsce gdzie żyje się najdłużej i najzdrowiej. Przy ocenie brano pod uwagę: zaplecze medyczne, zdrowie mieszkańców danego powiatu, dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, realizacje programów aktywności fizycznej dla mieszkańców, a także jakość opieki nad osobami starszymi.

Ranking Zdrowia Polski, którego jesteśmy partnerami merytorycznymi  to element Kongresu Perły Samorządu.
Celem Rankingu Perły Samorządu jest wybór oraz uhonorowanie najlepszych spośród najlepszych, zarówno gmin, jak i włodarzy w czterech kategoriach:

  • gmin wiejskich,
  • miejsko-wiejskich,
  • miejskich poniżej 100 tys. mieszkańców
  • miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców

Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły Samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż pozostali, wykorzystując innowacyjne rozwiązania.

Dobry włodarz zasługujący na miano Perły samorządu musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju gminy.

Udział w rankingu jest bezpłatny i może się zgłosić każda zainteresowana gmina.

Wręczenie wyróżnień nastąpi podczas kongresu Perły Samorządu w dniu 17 maja 2018 roku 
w Gdyni.