Wywiad z Jolantą Parafiniuk
31 lipca 2017

Dążenie do podnoszenia kompetencji personelu medycznego sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji

Wyniki badań opublikowane na portalu mamadu.pl zrealizowane w ramach akcji
społecznej „Mleko mamy rządzi” udowodniły, że polskie kobiety chcą karmić piersią i w ich
opinii pomoc doradcy laktacyjnego czy położnej ma kluczowy wpływ na długość i jakość
karmienia piersią.

W czerwcu 2017 roku Fundacja Misja Medyczna podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia
na realizację cyklu zamkniętych szkoleń podnoszących kompetencje personelu medycznego
sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji. Szkolenia odbywają się w
ośmiu lokalizacjach na terenie całego kraju. W ramach rozpoczętej już realizacji projektu
przeprowadziliśmy szkolenia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, oraz w
Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie. W szkoleniach bierze udział personel
medyczny, położne, pielęgniarki, lekarze oraz ordynatorzy oddziałów ginekologiczno-położniczych.
Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z karmieniem piersią, opiekę nad matką karmiącą,
wsparcie młodej matki w zakresie wiedzy o laktacji. Dodatkowo uczestnicy biorą udział oraz części
praktycznej poświęconej prawidłowemu karmieniu piersią. Według Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) karmienie piersią jest niezwykle istotne, gdyż zapewnia dziecku najlepszy z możliwych
pokarmów w pierwszych sześciu miesiącach życia. Mleko matki zawiera wszystkie niezbędne
składniki konieczne do prawidłowego rozwoju noworodka, wśród nich witaminy A, D, E, przeciwciała,
które pomagają chronić przed licznymi chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych czy układu
pokarmowego. Enzymy znajdujące się w mleku matki działające przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Karmienie piersią wymaga przygotowania teoretycznego i konsultacji, 30% ankietowanych kobiet
stwierdza, że pomoc położnej lub doradcy laktacyjnego zdecydowanie pomogłaby im w karmieniu
piersią. Natomiast kolejne 15% wskazuje na ograniczenia związane z dostępnością porady laktacyjnej.
Celem prowadzonych przez fundację działań jest zainspirowanie do wprowadzenia pozytywnych
zmian, zwiększenie świadomości oraz podniesienie kompetencji personelu medycznego
sprawującego opiekę nad matką i dzieckiem w zakresie wiedzy o laktacji. W ramach szkolenia
zaproszone zostają również kobiety w ciąży oraz młode matki, które mają możliwość pogłębić swoją
wiedzę praktyczną na temat karmienia piersią.
Fundacja Misja Medyczna ma zaszczyt współpracować ze specjalistami pielęgniarstwa
położniczego posiadającymi ponad 20-letni staż zawodowy i doświadczenie dydaktyczne. Gościmy
cenione zarówno wśród kadry medycznej jak i matek karmiących położne, mgr Jolantę Parafiniuk
oraz mgr Barbarę Kulczyńską, które podzielą się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, a także
długoletnimi obserwacjami. Każdy uczestnik otrzymuje: zestaw edukacyjny zawierający materiały
dydaktyczne do części teoretycznej i praktycznej oraz certyfikaty uczestnictwa.