Motywacja do zmiany stylu życia z punktu widzenia dietetyka, eksperta Fundacji „Misja Medyczna” – Macieja Zięby

 

Podjęcie decyzji o zmianie stylu życia jest bardzo proste. Wytrwanie w tym postanowieniu to jednak zupełnie inna para kaloszy. Żeby odpowiedzieć na pytanie czemu, w przypadku bardzo wielu ludzi, plany te zwykle palą na panewce trzeba się zastanowić nad tym po co w ogóle wprowadzamy zmiany w swoim życiu?

 

Poprawa zdrowia oraz samopoczucia jako źródło motywacji

 

Według definicji WHO z 1946 roku zdrowie to: całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niedomagania.

Stan zdrowia jest zależny od wielu czynników. W naukach medycznych już od dłuższego czasu przyjmuje się koncept pól zdrowotnych Lalonde’a jako swego rodzaju paradygmat. Koncepcja ta zakłada, że na stan zdrowia wpływają cztery główne czynniki:

  • styl życia w 53%
  • środowisko fizyczne w 21%
  • czynniki genetyczne w 16%
  • opieka medyczna w 10%

 

Łatwo zauważyć, że najważniejszym z tych czynników jest styl życia, na który z kolei składają się: zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, zachowania seksualne, zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz stosowanie używek.

Jednocześnie styl życia jest jedynym polem, na który mamy absolutnie stuprocentowy wpływ. Oczywiście w pewnym stopniu mamy także wpływ na kreowanie środowiska wokół siebie oraz na wybór serwowanej nam opieki medycznej. W zasadzie jedynym czynnikiem, którego nie możemy zmienić są czynniki genetyczne, a to oznacza, że w ogromnym stopniu sami przyczyniamy się do poprawy lub pogorszenia swojego ogólnie rozumianego dobrostanu i warto o tym pamiętać.

 

Motywacja wewnętrzna, czyli zmiany zaczynają się w głowie

 

Skuteczne próby poprawy nawyków żywieniowych czy zmiany stylu życia związane są głównie ze świadomym zaplanowanym działaniem oraz skupieniu się na konkretnym celu. Motywację wewnętrzną czyli taką, która wychodzi z naszych własnych potrzeb możemy uzyskać tylko
i wyłącznie poprzez uświadomienie sobie popełnianych przez nas błędów.

Najistotniejsze czynniki, które mają wpływ na poziom motywacji wewnętrznej to:

 

  • własne przekonania i poglądy, które mogą pomagać ale również przeszkadzać w odniesieniu naszych celów
  • odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji
  • zdolność podejmowania decyzji
  • poczucie własnej wartości

 

W przypadku, w którym na decyzje wpływ mają motywatory zewnętrzne np. moda kreowana przez media lub otoczenie, w pewnym momencie przestaną one być atrakcyjne i zostaną porzucone w chwili słabości. Motywatory zewnętrzne mogę być pomocne w podjęciu decyzji o zmianie stylu życia, ale nigdy nie powinny być jej podstawą.

 

Rola dietetyka w zmianie nawyków żywieniowych u pacjentów

 

             Odpowiednio poprowadzony wywiad żywieniowy pomoże dietetykowi w odkryciu jaki cel przyświeca pacjentowi, dzięki temu można wdrożyć w plan żywieniowy pacjenta odpowiednie działania, które pozwolą na wykształcenie u niego prawidłowych nawyków żywieniowych. Należy również pamiętać, że nie przekonamy nikogo do poprawy stylu życia tylko i wyłącznie poprzez mówienie o nim. Dobry dietetyk powinien sam stosować zasady prawidłowego żywienia po to aby budować swoją zawodową wiarygodność, dzięki czemu stanie się swego rodzaju inspiracją dla swoich pacjentów.

Moment w którym pojawią się pierwsze pozytywne efekty zmiany nawyków motywacja pacjenta przybierze na sile. Jest to czas o tyle istotny, że później może być ciężej osiągać sukcesy
w sposób tak prosty czy szybki, przez co po początkowym efekcie „wow” może nadejść frustracja. Rolą dietetyka jest przygotowanie pacjenta na taką ewentualność – kluczowym okazuje się wtedy zdolność do komunikacji z pacjentem, przekazywanie informacji w sposób zrozumiały, zdolność słuchania oraz okazywanie wsparcia.

 

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020