O FUNDACJI


Fundacja „Misja Medyczna” powstała w październiku 2012 roku z inicjatywy Krzysztofa Suszek oraz Henryka Błaszczyka. Celem Fundacji jest wspieranie ratownictwa medycznego, edukacja w zakresie pierwszej pomocy, promocja zachowań prozdrowotnych wśród ogółu społeczeństwa, promocja dobrych praktyk w zakresie komunikacji szpitali i dialogu z pacjentem oraz realizacja zadań wspierających promocję zdrowia publicznego.
Fundacja „Misja Medyczna” poprzez swoje działania edukuje i uświadamia pacjentom, pracownikom i personelowi zarządzającemu szpitalami, jak ważna jest wysoka jakość oferowanych usług. Poprzez edukację i doradztwo umożliwia osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Poprzez swoje aktywności Fundacja przyczynia się do profesjonalizacji oraz zwiększania skuteczności i skali działania sektora pozarządowego, sektora usług publicznych oraz podmiotów i osób działających na rynku ochrony zdrowia. Dostarcza nie tylko pomoc finansową, ale także swoje know-how: jak skutecznie zmieniać rzeczywistość w ochronie zdrowia realizując m.in. program „Praktyczne aspekty zarządzania”.
Fundacja „Misja Medyczna”pomaga organizacjom i ludziom efektywnie realizować powierzone zadania. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w szpitalach oraz w sektorze publicznym – jednostkach samorządu terytorialnego.
Od 2013 roku Fundacjarealizuje swój własny, autorski program „Praktyczne aspekty zarządzania – stres i wypalenie zawodowe” adresowany do pielęgniarek oddziałowych, które pełnią funkcje kierownicze w swoich oddziałach szpitalnych oraz do ratowników i dyspozytorów medycznych.
Od 2015 roku wdrażamy program edukacyjny „Bezpieczny maluch” adresowany do rodziców, którzy spodziewają się potomstwa. Ideą programu jest edukacja oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnych zachowań związanych z wychowaniem małego dziecka.

MISJA
Tworzymy przyjazny świat dla ochrony zdrowia.
WIZJA
Uczymy innych i uczymy się od innych strategicznego pomagania.
STRATEGIA DZIAŁANIA
Przyczyniamy się do profesjonalizacji oraz zwiększenia skuteczności i skali działania polskiego sektora ochrony zdrowia oraz sektora pozarządowego. Dostarczamy nie tylko pomoc rzeczową, ale także know-how, jak skutecznie zmieniać rzeczywistość i zarządzać zmianą. Chcemy zwiększać skuteczność oraz skalę działania wyselekcjonowanych organizacji i ich długoterminowych projektów związanych z zarządzaniem zasobami materialnymi oraz ludzkimi.

KADENCJA 2018 - 2022
RADA FUNDACJI
Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji

Piotr Warczyński – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Ks. Henryk Błaszczyk – Członek Rady Fundacji

Maciej Piróg – Członek Rady Fundacji

KADENCJA 2012 - 2018
RADA FUNDACJI
Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji

Ks. Henryk Błaszczyk – Członek Rady Fundacji

Mariusz Frączek – Członek Rady Fundacji

Krzysztof Tronczyński – Członek Rady Fundacji

KADENCJA 2018 - 2022
ZARZĄD FUNDACJI
Katarzyna Suszek – Prezes Zarządu

Mateusz Szulc – Wiceprezes Zarządu

Szymon Drab – Członek Zarządu
KADENCJA 2012 - 2018
ZARZĄD FUNDACJI
Katarzyna Suszek   –   Prezes Zarządu

Mateusz Szulc         –    Wiceprezes Zarządu

Szymon Drab          –     Członek Zarządu