O kryzysach w ochronie zdrowia…
17 maja 2019
Ponad 20 proc. polskich nastolatków ma nadwagę!
22 maja 2019

O roli mediów ochronie zdrowia

Wywiad z Sebastianem Bykowskim, wiceprezesem zarządu, dyrektorem generalnym PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, prelegentem II Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia (11-12 czerwca 2019, Łódź)

 

Wydaje się, że dziś media są jednym z ważniejszych kanałów komunikacji w ochronie zdrowia?
– W ostatnich latach media stały się jednym z najważniejszych źródeł informacji na temat zdrowia, chorób, sposobów zapobiegania im oraz leczenia. W internecie, social media, prasie, radiu i telewizji znajdziemy mnóstwo materiałów, które poszerzają naszą wiedzę na ten temat. Rośnie branża e-usług w ochronie zdrowia, czego najlepszym przykładem jest serwis Znanylekarz.pl, polski start-up należący do Grupy DocPlanner, który umożliwia pacjentom zamieszczanie opinii o lekarzach oraz umawianie się na wizyty. W rozwój tego portalu zainwestowano już 40 mln zł, a kilka dni temu ogłoszono, że uzyskał on dofinansowanie w wysokości 80 mln euro! To jedna z największych inwestycji w polski serwis w historii.
Dzięki stałej dostępności źródeł, ich liczbie oraz intensywności i aktualności przekazu, media niezwykle skutecznie docierają do świadomości społeczeństwa. Są w stanie szybko i aktywnie wpływać zarówno na poziom wiedzy, jak i postawy oraz zachowania odbiorców informacji. I choć jeszcze kilka lat temu w raportach podkreślano, że korzystanie z mediów i związany z tym siedzący tryb życia oraz niezdrowe, wysokokaloryczne jedzenie przyczyniają się do otyłości i rozwoju chorób układu krążenia, to obecnie przeważają głosy, że to z mediów w dużej mierze dowiadujemy się, jak zdrowo żyć. Informacje te są nam na bieżąco aplikowane, a sami również nieustannie poszukujemy wskazówek i opinii na temat produktów, diet, gotowania czy sposobów aktywności fizycznej. Zdrowy styl życia stał się dominującym trendem, który przejawia się przede wszystkim w prawidłowym żywieniu, dbaniu o kondycję fizyczną i poszukiwaniu równowagi życiowej.
Realizacja zadań z zakresu polityki prozdrowotnej należy do jednostek samorządowych, które opracowują i wdrażają programy prozdrowotne, kierując je do określonych grup mieszkańców.
– Tak. Dotyczą one zarówno działań profilaktycznych, jak i świadczeń opieki zdrowotnej i mogą odgrywać znaczącą rolę w promocji zachowań prozdrowotnych. Stopień korzystania z tego typu programów zależy nie tylko od świadomości społeczeństwa – w dużej mierze to efekt nagłośnienia takich akcji. Media mają więc istotny wpływ na efektywność programów zdrowotnych, dlatego tak istotna jest współpraca z nimi w prowadzeniu działań związanych z ochroną zdrowia.
Właśnie programów zdrowotnych będzie dotyczyło Pana wystąpienie podczas II Kongresu w Ochronie Zdrowia (11-12 czerwca, Łódź)
– Na zlecenie Fundacji „Misja Medyczna”, organizatora II Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia, przygotujemy raport dotyczący medialności programów zdrowotnych. Korzystając ze specjalistycznych wskaźników stosowanych w analityce medialnej, w tym naszych autorskich mierników, zbadamy między innymi, które z programów zdrowotnych zyskały największe zainteresowanie mediów, do jak licznej grupy odbiorców mogły dotrzeć publikacje, jakie źródła zajmowały się tymi zagadnieniami oraz w których regionach Polski informacje te wybrzmiewały najczęściej i najgłośniej. Wyniki analizy zaprezentujemy uczestnikom tegorocznej konferencji.
Dziękuję za rozmowę
Joanna Blewąska, Fundacja Misja Medyczna