„Praktyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym – Design Thinking w Ochronie Zdrowia"

Bezpłatny warsztat adresowany jest dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się budowaniem wartościowych relacji wewnątrz zespołu oraz wartościowych relacji z pacjentami w Systemie Ochrony Zdrowia. Zapraszamy również przedstawicieli nadzoru właścicielskiego oraz pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań budujących wartościowe relacje z otoczeniem. Osoby odpowiedzialne za komunikację, budowę kultury organizacyjnej, HR oraz wdrażanie innowacji. Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJE O WARSZTACIE.

Stale i dynamicznie rozwijający się rynek usług medycznych, rozwój nowych technologii informatycznych, które stwarzają nieograniczone możliwość rozwoju kanałów komunikacji z pacjentem to wyzwania powodujące potrzebę ciągłego rozwijania się organizacji oraz jej pracowników. Metodologia design thinking (myślenie projektowe) to narzędzie do tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów. Design thinking to proces, który zaczyna się od ludzi, a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowan mi do ich potrzeb. Design thinking łączy kompetencje analityczne z intuicją, a koncentrując się na odbiorcach, skutkuje ideami użytecznych rozwiązań. Ta prosta w swojej konstrukcji metodyka jest potężnym narzędziem tworzenia najbardziej zaawansowanych innowacji. Jest stosowana przez największe firmy na świecie, ale uniwersalność i intuicyjność procesu powoduje, że może być także implementowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami ludzi.

CELE WARSZTATU.

1. Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking, służących tworzeniu

nieszablonowych rozwiązań spełniających oczekiwania użytkowników.

2. Zrozumienie potrzeby prototypowania doświadczeń.

3. Dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw.

4. Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania.

5. Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego opartego na zrozumieniu

i zaangażowaniu.

Warsztaty rozwijają m.in. umiejętności:

1. Świadomego dostrzegania realnych potrzeb klientów (idea klientocentryczności)

2. Mapowania potrzeb klientów i wyciągania właściwych wniosków

3. Szybkiego prototypowania i testowania wypracowanych rozwiązań

4. Myślenia out of the box i czerpania korzyści z różnorodności

5. Innowacyjnego podejścia do wyzwań

6. Współpracy w zespole