„Praktyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym – Design Thinking w Ochronie Zdrowia - pierwsze doświadczenia.”

– szkolenie w formie warsztatów adresowane jest dla kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się budowaniem wartościowych relacji wewnątrz zespołu oraz wartościowych relacji z pacjentami w Systemie Ochrony Zdrowia. Zapraszamy również przedstawicieli nadzoru właścicielskiego oraz pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań budujących wartościowe relacje z otoczeniem. Osoby odpowiedzialne za komunikację, budowę kultury organizacyjnej, HR oraz wdrażanie innowacji. Ilość miejsc ograniczona.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Stale i dynamicznie rozwijający się rynek usług medycznych, rozwój nowych technologii informatycznych, które stwarzają nieograniczone możliwość rozwoju kanałów komunikacji z pacjentem to wyzwania powodujące potrzebę ciągłego rozwijania się organizacji oraz jej pracowników. Metodologia design thinking (myślenie projektowe) to narzędzie do tworzenia rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów. Design thinking to proces, który zaczyna się od ludzi, a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowan mi do ich potrzeb. Design thinking łączy kompetencje analityczne z intuicją, a koncentrując się na odbiorcach, skutkuje ideami użytecznych rozwiązań. Ta prosta w swojej konstrukcji metodyka jest potężnym narzędziem tworzenia najbardziej zaawansowanych innowacji. Jest stosowana przez największe firmy na świecie, ale uniwersalność i intuicyjność procesu powoduje, że może być także implementowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebami ludzi.

CELE WARSZTATÓW

1. Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki design thinking, służących tworzeniu

nieszablonowych rozwiązań spełniających oczekiwania użytkowników.

2. Zrozumienie potrzeby prototypowania doświadczeń.

3. Dostrzeżenie wartości współpracy i patrzenia na wyzwania z różnych perspektyw.

4. Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania.

5. Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego opartego na zrozumieniu

i zaangażowaniu.

Warsztaty rozwijają m.in. umiejętności:

1. Świadomego dostrzegania realnych potrzeb klientów (idea klientocentryczności)

2. Mapowania potrzeb klientów i wyciągania właściwych wniosków

3. Szybkiego prototypowania i testowania wypracowanych rozwiązań

4. Myślenia out of the box i czerpania korzyści z różnorodności

5. Innowacyjnego podejścia do wyzwań

6. Współpracy w zespole

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy, 12 kwietnia 2018 roku.

9:00 – 11:00
Wprowadzenie do metodologii Design Thinking

Wyjaśnienie idei klientocentryczności

11:00 - 11:15
przerwa kawowa

11:15 – 13:15
Proces projektowy z wykorzystaniem realnego wyzwania – warsztaty

Odkrywanie – dla kogo?

Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?

Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.

Dlaczego, dlaczego, dlaczego...?

Tworzenie rozwiązania – co?

Żeby mieć dobry pomysł, trzeba mieć dużo pomysłów.

Wszyscy jesteśmy kreatywni.

Myślenie out of the box.

Tak, ale vs. tak

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 16:00
Tworzenie rozwiązania – co? Cz. II

Definiowanie wyzwania – po co? – warsztaty

Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?

Różnica między problemem a potrzebą.

Dostrzegaj to czego nie widać, usłysz to, czego nikt nie mówi.

Dzień drugi, 13 kwietnia 2018 roku

9:00 – 10:00
JPodsumowanie pierwszego dnia - dyskusja

10:00 – 12:30
Prototypowanie – jak?

Do czego służą prototypy i jak je przygotować?

Prototypy to nie zabawa.

Myśl rękami.

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30
Testowanie – czy?

Gotowy na porażkę?

Pokaż, słuchaj, nie dyskutuj.

Poprawiaj – design thinking to proces

15:30 – 16:00
Podsumowanie i zakończenie warsztatów