Uniejów
29 października 2018
Konferencja „ Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”
27 listopada 2018

Projekt „Zdrowa i aktywna gmina”

Projekt „Zdrowa i aktywna gmina” – to najnowszy projekt realizowany przez zespół Fundacji „Misja Medyczna”, którego celem jest wstrzymanie otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszego pokolenia w Polsce.

Projekt, który realizujemy skierowany jest do urzędów marszałkowskich, wójtów, burmistrzów, kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, osób odpowiedzialnych za tworzenie programów zdrowotnych i edukacji w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Liderów organizacji działających na rzecz zdrowego odżywiania oraz budowania świadomości, jak wielki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna. Podstawowe cele projektu, to:

  1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat przyczyn powstawania nadwagi i otyłości u dzieci wśród rodziców oraz osób mających wpływ na edukację i żywienie dzieci i młodzieży na terenie gminy z udziałem mediów lokalnych i ogólnopolskich.

  2. Stworzenie placówek edukacyjnych strefami wolnymi od wysoko przetworzonej żywności. Egzekwowanie poprzez edukację personelu stołówkowego, rozporządzenia „sklepikowego” oraz przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej zdrowego odżywiania oraz przyczyn otyłości.

  3. Ograniczenie styczności dzieci i młodzieży z żywnością wysoko przetworzoną w postaci zakazu rozstawiania dystrybutorów z przekąskami i kolorowymi napojami.

  4. Przeprowadzenie serii spotkań z wychowawcami grup przedszkolnych, pedagogami szkolnymi, liderami aktywności fizycznej oraz rodzicami.

  5. Przeprowadzenie otwartych spotkań dla rodziców z dziećmi z aktywnym udziałem i indywidualnymi konsultacjami z personelem Fundacji – lekarzem, dietetykiem, trenerem personalnym oraz fizjoterapeutą.

Według danych zgromadzonych przez zespół realizujący projekt wynika, m.in. że nadwaga i otyłość dotyczy około 22% chłopców i 18% dziewczynek w przedszkolach i szkołach podstawowych1. Dane zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli wskazują, że pomimo szeregu podejmowanych działań i wdrażania ogólnopolskich programów edukacyjnych stale rośnie liczba dzieci z nadwagą i otyłością.

1 Ogólnopolskie badanie przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka