Trening rekreacyjny osób po 50 roku życia.

 

Jaki rodzaj aktywności wybierają osoby po 50 roku życia?

Najpopularniejszym treningiem stosowanym przez osoby po 50 roku życia jest trening wytrzymałościowy.

Trening wytrzymałościowy o małej i umiarkowanej intensywności może być podejmowany codziennie.

Czas pojedynczego treningu wynosi od kilku do kilkudziesięciu minut, dużym powodzeniem wśród osób 50+ cieszą się wielodniowe wysiłki o charakterze wytrzymałościowym trwające kilka godzin dziennie takie jak np.: turystyka górska czy rowerowa.

 

Czy trening siłowy jest odpowiedni dla osób starszych?

Trening siłowy w połączeniu z odpowiednią dietą uważa się za bardzo skuteczny środek ograniczenia sarkopenii, czyli zaniku włókien mięśniowych.

Trening siłowy osób w starszym i podeszłym wieku cieszy się coraz większą popularnością.

Treningi siłowe obejmują trening z wykorzystaniem przyrządów (np. gumy, ekspandery, hantle itd.) oraz bezpieczne treningi z wykorzystaniem masy własnego ciała.

Częstotliwość takiego treningu powinna być nie większa niż 2 do 3 razy w tygodniu.

 

Po jakim czasie będą widoczne efekty treningu?

Już po kilku tygodniach stosowania regularnych ćwiczeń siłowych wzrasta siła mięśni a w dalszych etapach zwiększa się również ich masa.

 

Na co jeszcze wypływa trening fizyczny?

Obserwuje się również poprawę stanu psychicznego ćwiczących, wzrost samooceny oraz samopoczucia, obniżenie poziomu lęku oraz poprawę zdolności poznawczych.

 

Jak jeszcze reaguje organizm seniora pod wpływem regularnego uprawiania sportu?

Najszybszym przejawem adaptacji mięśni do wysiłków wytrzymałościowych jest zmniejszenie częstości skurczów serca, poprawa stabilności metabolicznej mięśni oraz spadek odczuwania zmęczenia.

 

Czy trening może wpływać na ryzyko występowania chorób w wieku starszym?

Regularny trening fizyczny zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób metabolicznych np.: cukrzyca typu II oraz wystąpienia chorób układu krążenia.

 

 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020