Siedzący tryb życia okiem trenera personalnego.
26 stycznia 2018
Spotkanie organizowane przez Fundację Misja Medyczna, „Praktyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym – Design Thinking w Ochronie Zdrowia – pierwsze doświadczenia.”
13 kwietnia 2018

Wywiad z lekarzem psychiatrą Anną Kwiatkowską.

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na depresję cierpi 350 milionów ludzi na całym świecie 1 . W Polsce odnotowuje się systematyczny wzrost liczby osób leczonych z powodu zaburzeń psychiatrycznych, a w przyszłości przewiduje się jeszcze wyraźniejsze kształtowanie się tej tendencji. Na podstawie wyników badania EZOP – Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i
dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej, szacuje się, iż w badanej próbie (10 tys. respondentów w losowej próbie osób między 18. a 64. r.ż.), u 23,4% osób rozpoznano w ciągu życia przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne z 18 zaburzeń zdefiniowanych wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. ICD–10 i Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM–IV. Wśród nich, co czwarta przebadana osoba doświadczała więcej niż jednego zaburzenia, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej. Grupę tych ostatnich pacjentów, mających doświadczenia z kilkoma zaburzeniami, można szacować na blisko ćwierć miliona osób. U około 10% badanej populacji stwierdzono zaburzenia nerwicowe, wśród których do  najczęstszych należały fobie specyficzne (4,3%) i fobie społeczne (1,8%). Natomiast zaburzenia nastroju wśród zgłaszanych dolegliwości stanowią łącznie 3,5%, w tym aż 3% stanowi depresja.

Należy zaznaczyć, że depresja poprzez wzrost rozpowszechnienia staje się coraz bardziej istotnym problemem zdrowotnym oraz społecznym. Impulsywne zaburzenia zachowania
rozpoznawano u 3,5% respondentów. W obliczu rosnącej skali rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrasta istotnie dostępność do świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i
leczenia uzależnień, proporcjonalnie zwiększa się również liczba osób mających możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach składki zdrowotnej z
przedmiotowego zakresu. W 2014 r. pomocy w ramach opieki ambulatoryjnej udzielono 1 mln 143 tys. dorosłych (dla porównania w 2012 r. opieką objęto 1 mln 120 tys.) oraz 109 539 dzieci (w 2012 r. – 100 129 dzieci). Tym samym corocznie w ramach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej leczy się ponad 1,4 mln osób, czyli 4% wszystkich Polaków 2 .
Czym jest depresja? Jak z nią walczyć ? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz psychiatra, Pani Anna Kwiatkowska.

F.M Co to jest depresja?
A.K. Depresja jest pojęciem bardzo szerokim. Używane w potocznym języku oznacza smutek, zniechęcenie, brak chęci do codziennej aktywności. Przyczynami złego
samopoczucia są przeważnie drobne niepowodzenia życiowe. Depresja jako pojęcie kliniczne oznacza ciężką chorobę psychiczną, która znacznie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia codzienne funkcjonowanie w każdej sferze życia.

F.M. Jakie są objawy depresji?
A.K. Główne objawy to obniżony nastrój, brak chęci do działania, permanentne zmęczenie, brak uczucia szczęścia, odczuwania przyjemności z czynności, które kiedyś
takie uczucie dawały. Niepokój, obawy, zamartwianie się, zaburzenia poznawcze, myśli o braku sensu życia zaburzenia w zakresie snu ( bezsenność lub nadmierna
senność) brak apetytu.

F.M. Czy rozpoznając te zaburzenia powinniśmy udać się do lekarza??
A.K. Tak. Zaburzenia utrzymujące się powyżej dwóch tygodni, które znacznie utrudniają nam codzienne funkcjonowanie, to wyraźny powód do spotkania ze specjalistą.

F.M. Jakie wyróżniamy rodzaje depresji?
Obecnie wyróżnia się kilkanaście rodzajów depresji. W zależności od ciężkości objawów można podzielić na depresję lekką umiarkowaną, ciężką, z objawami
psychotycznymi ( urojenia), na zaburzenia depresyjne nawracające, zab. depresyjno – lękowe.

F.M. Dlaczego niektóre kobiety dotyka depresja poporodowa?
A.K. Powody wystąpienia depresji poporodowej są różne: brak wsparcia społecznego, niechciana ciąża, samotne macierzyństwo, poczucie nieradzenia sobie z opieką nad
dzieckiem, komplikacje położnicze, wcześniejsze występowanie zaburzeń nastroju.

F.M. Jakie są rodzaje terapii i czym się różnią?
A.K. Farmakoterapia jest formą podstawową oddziaływania w przypadku depresji, dostępne są rozmaite leki umożliwiające optymalne leczenie. Psychoterapia pozwala
na pracę z terapeutą a celem terapii społecznej jest przywrócenie normalnego społecznego funkcjonowania.

F.M. A jaka jest rola leków w leczeniu depresji?
A.K. Pozwalają na przywrócenie równowagi neuroprzekaźników w Ośrodkowym Układzie Nerwowym takich jak serotonina, adrenalina, dopamina.

F.M. Czy leki antydepresyjne mogą uzależnić pacjentów?
A.K. Nie. Leki antydepresyjne nie mają potencjału uzależniającego.

F.M. Czy depresja może występować u dzieci?A.K. Niestety i w tej grupie wiekowej może również wystąpić.
F.M. Czym różni się depresja występująca w wieku młodzieńczym od depresji w
wieku dorosłym?
A.K. Objawy podstawowe są podobne do tych występujących u dorosłych, ale ujawniają się też inne jak: zaburzenia zachowania, trudności w sprostaniu
obowiązkom szkolnym, brak akceptacji grupy rówieśniczej.

F.M. Czy osoba z depresją może osiągnąć sukces zawodowy?
A.K. Depresja może znacznie utrudnić kontynuację kariery zawodowej aczkolwiek systematyczne kompleksowe leczenie, wsparcie społeczne może pozwolić na kontynuowanie pracy zawodowej.

F.M. Czy występuje wystarczający poziom psychoedukacji, która jest istotnym elementem terapii?
A.K. Niestety poziom świadomości jest wciąż zbyt niski: pacjenci zbyt późno trafiają do psychiatry, choć trzeba przyznać, że ta sytuacja ulega stopniowej poprawie.
Bardzo często osoby ,które już trafiły do lekarza nie przestrzegają zaleceń, niesystematycznie przyjmują leki, nie kontynuują terapii dostatecznie długo. Również ignorowana jest potrzeba  równoczesnego stosowania leków i psychoterapii.

Anna Kwiatkowska, lek. med. w 1998 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi i zdobyła dyplom lekarza medycyny. Od 2010 r. posiada tytuł specjalisty psychiatrii. Od 2011 pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
Pani Anna Kwiatkowska pracuje z pacjentami cierpiącymi na choroby i zaburzenia
psychiczne: zaburzenia depresyjne; zaburzenia adaptacyjne; zaburzenia nerwicowe i lękowe; zaburzenia z kręgu psychogeriatrii (otępienie, choroba Alzheimera); zaburzenia z kręgu psychoz (schizofrenia); zaburzenia snu.

Wywiad przygotowały

Klaudia Mikołajczyk i Karolina Pankiewicz
Kontakt:

klaudia.mikolajczyk@misjamedyczna.org,
karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org