Dąbki
6 sierpnia 2018
Aleksandrów Łódzki
16 sierpnia 2018

Zdrowa i aktywna gmina

” Zdrowa i aktywna gmina”

Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji ” Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży! „, która odbędzie się 29-30 listopada 2018r.

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji samorządowej- jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach marszałkowskich. Szczególnie zapraszamy do udziału kadrę zarządzającą placówkami oświatowymi oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie programów zdrowotnych, liderów edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Liderów organizacji działających na rzecz zdrowego odżywiania oraz budowania świadomości, jak wielki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność fizyczna.

Zapraszamy do zajrzenia na stronę:

Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji:

  1. Otyłość jako problem społeczny.
  2. Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, możliwe rozwiązania.
  3. Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu otyłości wśród dzieci i młodzieży.
  4. Leczenie otyłości w populacji dziecięcej – doświadczenia polskie oraz światowe.
  5. Programy zdrowotne – dobre praktyki.
  6. Organizowanie skutecznych programów zdrowotnych i profilaktycznych.
  7. Uzależnienia – ocena ryzyka występowania uzależnień behawioralnych, np. palenia tytoniu, picia alkoholu, stosowania używek, telefonu komórkowego i Internetu

 

Zapraszamy na stronę: www.zdrowaiaktywnagmina.pl